Τρύγος

Τρύγος


Ο τρύγος είναι η πιο σημαντική διαδικασία του χρόνου και παίζει καθοριστικό ρόλο στη σοδειά του έτους για τον Συνεταιρισμό, αλλά και για τους αγρότες-αμπελοκαλλιεργητές. Με την συνεχή παρακολούθηση της ωρίμανσης των αμπελώνων από το οινολογικό τμήμα ορίζεται η χρονική στιγμή του τρύγου καθώς και η διαδικασία παραλαβής σταφυλιών, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα. Για περισσότερο από ένα μήνα ο χώρος του Οινοποιείου είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς όλης της περιοχής, μιας και το σταφύλι είναι το βασικό της γεωργικό προϊόν. Οι αμπελοκαλλιεργητές μέλη του συνεταιρισμού τρυγούν τα σταφύλια τους και τα παραδίδουν στο οινοποιείο για επεξεργασία. Πάνω από 10.000 τόνοι εισκομίζονται κάθε χρόνο σε τιμές που διασφαλίζουν το εισόδημα το μελών, αξίζει όμως να σημειωθεί πως τα μεγέθη αυτά είναι ρυθμιστικά για το εισόδημα σε όλη την αγορά σταφυλιού της περιοχής Τυρνάβου.