Ρητορική για τις ευεργετικές ιδιότητες του κρασιού στην υγεία

Ρητορική για τις ευεργετικές ιδιότητες του κρασιού στην υγεία

Reducing risk of depression, Journal BMC Medicine Preventing colon cancer, University of Leicester (UK), 2nd International Scientific Conference on Resveratrol and Health Anti-aging, Harvard Medical School, Cell Metabolismoffer Preventing breast cancer, Cedars-Sinai Medical Center (LA), Journal of Women’s Health Preventing dementia, Loyola University Medical Center, The Journal of Neuropsychiatric Disease and Treatment Protecting from severe sunburn,…