Οινολογικό Εργαστήριο

Οινολογικό Εργαστήριο


Η «καρδιά» της παραγωγικής διαδικασίας και του σχεδιασμού των προϊόντων χτυπά στο οινολογικό εργαστήριο του Συνεταιρισμού. Το επιστημονικό προσωπικό με την υποστήριξη της σύγχρονης εργαστηριακής και τεχνικής υποδομής κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει την παραγωγή όλων συνολικά των προϊόντων. Η συνεχής επίβλεψη των αμπελιών από γεωπόνο με βάση το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης που εφαρμόζεται και το πολύ καλά εξοπλισμένο οινολογικό εργαστήριο που καλύπτει ευρύ φάσμα αναλύσεων και ελέγχων, αποτελούν εγγύηση για την ασφάλεια και ποιότητα των σταφυλιών, των οίνων και των αποσταγμάτων.