Ρητορική για τις ευεργετικές ιδιότητες του κρασιού στην υγεία

Ρητορική για τις ευεργετικές ιδιότητες του κρασιού στην υγεία

 • Reducing risk of depression, Journal BMC Medicine
 • Preventing colon cancer, University of Leicester (UK), 2nd International Scientific Conference on Resveratrol and Health
 • Anti-aging, Harvard Medical School, Cell Metabolismoffer
 • Preventing breast cancer, Cedars-Sinai Medical Center (LA), Journal of Women’s Health
 • Preventing dementia, Loyola University Medical Center, The Journal of Neuropsychiatric Disease and Treatment
 • Protecting from severe sunburn, University of Barcelona (Spain) The Journal of Agricultural Food and Chemistry
 • Preventing blinding diseases, Washington University School of Medicine (St. Louis), American Journal of Pathology
 • Damage after stroke, Johns Hopkins University School of Medicine, Experimental Neurology
 • Improving lung function and preventing lung cancer, Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention
 • Raising levels of omega-3 fatty acids, American Journal of Clinical Nutrition
 • Preventing liver disease, UC San Diego School of Medicine, Hepatology
 • Protecting from prostate Cancer, Harvard Men’s Health Watch
 • Preventing type 2 diabetes, Chinese Academy of Sciences, Cell Metabolism

 

Σημείωση: Οι ευεργετικές ιδιότητες του κρασιού στην υγεία αφορούν μετρημένη κατανάλωση.

Πηγή: www.medicalnewstoday.com
Για την ηλεκτρονική μορφή (pdf)  της μελέτης / έρευνας, κάντε click εδώ.