ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΝΑ ΞΕΦΥΛΛΙΣΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΤΑ ΑΜΠΕΛΙΑ ΤΟΥΣ (ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΕΛΛΟ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ) ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΤΙΣ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΟΥΣ ΜΥΚΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΥΝΟΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ.ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΤΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ.

Β Ο Τ Ρ Υ Τ Η Σ

Παρατηρήθηκαν προσβολές από το μύκητα Βοτρύτη, κυρίως σε λευκές ποικιλίες πυκνόραγες. Καλούνται οι παραγωγοί να επισκεπτούν τα αμπέλια τους για τυχόν διαπιστώσεις ζημιών. Οι προσβολές  των ραγών από το βοτρύτη στο στάδιο αυτό, οφείλονται στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν (συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωσή του ,θερμοκρασίες 15—25° C και βροχή ή υγρασία με τη μορφή ομίχλης και δροσιάς) με εναλλαγές βροχοπτώσεων και υψηλών θερμοκρασιών και τα μεγάλα ποσοστά υγρασίας σε συνδυασμό με τον ανεπαρκή αερισμό των αμπελιών και τη μη σωστή κάλυψη των σταφυλιών με το ψεκαστικό διάλυμα.    

Οι ασταθείς καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν γενικότερα την εκδήλωση της ασθένειας. Συστήνεται άμεσα επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο βοτριδιοκτόνο και χαλκούχα σκευάσματα σε αμπελώνες με προσβολές και σε ευαίσθητες ποικιλίες, καθώς και μετά από χαλαζόπτωση ή επικράτηση ισχυρών ανέμων που προκαλούν τραυματισμούς στην τρυφερή βλάστηση. 

Στην μείωση της έντασης της ασθένειας συμβάλλουν η καταπολέμηση του ωιδίου και της ευδεμίδας καθώς και η εφαρμογή καλλιεργητικών μέτρων που μειώνουν την υγρασία στο περιβάλλον του αμπελώνα. 

Τέτοια μέτρα είναι τα κατάλληλα θερινά κλαδέματα, η καταστροφή των ζιζανίων, η αποστράγγιση του εδάφους και ο περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης, που οδηγεί σε υπερβολική και ευπρόσβλητη βλάστηση. 

ΣΥΣΤΑΣΗ: Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

 Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. 

www.tirnavoswinery.gr .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ