ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΕΥΔΕΜΙΔΑ Από παρατηρήσεις στο δίκτυο φερομονικών παγίδων διαπιστώθηκε η αύξηση των συλλήψεων ακμαίων, γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη της 3ης πτήσης του εντόμου στην περιοχή του ΔΑΜΑΣΙΟΥ. Η αύξηση αυτή σηματοδοτεί συνήθως την έναρξη των ωοτοκιών. Οι πρώτες προσβολές διαπιστώνονται περίπου 4-5 ημέρες αργότερα. Πρέπει να σημειωθεί ότι παρατηρείται κλιμάκωση των ωοτοκιών και των εκκολάψεων…