11 ΜΑΪΟΥ 2023 ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

11 ΜΑΪΟΥ 2023 ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ: Επιμήκυνση ανθοταξιών Ανθοταξίες πλήρως αναπτυγμένες Στο παρόν δελτίο αναφέρονται οι σοβαρότερες ασθένειες και σημαντικότεροι εχθροί που είναι δυνατό να αντιμετωπίσει η τρυφερή βλάστηση της καλλιέργειας μήκους μεταξύ 15─30 εκ., δηλ. την περίοδο κατά την οποία οι ανθοταξίες επιμηκύνονται και αναπτύσσονται πλήρως.   Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο…