Η ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ

Η Ένωση Οινοποιών και Αποσταγματοποιών Τυρνάβου με τον διακριτικό τίτλο Tyrnavos Wines &Spirits ιδρύθηκε στον Τύρναβο με την μορφή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας το 2022. Στην Ένωση συμμετέχουν 13 Οινοποιοί και Αποσταγματοποιοί της περιοχής Τυρνάβου που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της παραγωγής οίνων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης Τύρναβος καθώς και του Τσίπουρου Τυρνάβου. Σκοπός της…