ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

ΒΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ: Ωρίμανση σταφυλιού / μαλάκωμα ραγών   Ψ Ε Υ Δ Ο Κ Ο Κ Κ Ο Ι Έχει διαπιστωθεί αύξηση της προσβολής από ψευδόκοκκο σε πολλούς αμπελώνες. Σε αμπελώνες που διαπιστώνεται προσβολή των σταφυλιών από ψευδόκοκκους, συστήνεται άμεσα επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο και σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της ευδεμίδας.…