ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ

Μετά τη χαλαζόπτωση που έπληξε αµπελουργικές περιοχές του Τυρνάβου και του Δαμασίου, συστήνεται στους αµπελοκαλλιεργητές των χαλαζόπληκτων περιοχών να επέμβουν άμεσα (το συντομότερο δυνατό) µε χαλκούχα σκευάσματα, για την προστασία των αµπελώνων από φυτοπαθογόνους μύκητες και βακτήρια. Να προσεχθεί ο κίνδυνος φυτοτοξικότητας από τη χρήση σκευασμάτων. Επιπλέον 1.Ξεφυλλίζετε ή κορφολογείτε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση…