ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΒΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ:Ωρίμανση σταφυλιού / μαλάκωμα ραγών. ΕΥΔΕΜΙΔΑ   Επαναληπτικός ψεκασμός. Η δραστηριότητα των ακμαίων της τρίτης γενιάς της ευδεμίδας συνεχίζεται με πληθυσμούς που κατά τόπους (αμπελώνες περιοχής Τυρνάβου) είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Με δεδομένο ότι η δραστηριότητα των προνυμφών της τρίτης γενιάς του εντόμου αποβαίνει συχνά ιδιαίτερα καταστροφική για την παραγωγή, συστήνεται η…