Σημεία Πώλησης

Φόρμα Εισόδου 

 

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ιδρύθηκε το 1961 από αγρότες αμπελοκαλλιεργητές της περιοχής Τυρνάβου με σκοπό τη διασφάλιση και αξιοποίηση της παραγωγής τους. Η ανοδική πορεία που ακολούθησε από τότε σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του, τον αναδεικνύει σε έναν από τους καλύτερους Συνεταιρισμούς της χώρας. Η δυναμική αμπελοκαλλιέργεια της περιοχής Τυρνάβου βρήκε την έκφραση και τη στήριξή της μέσα από τα προϊόντα του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού.

Παράγονται πολλών ειδών οίνοι, συμπυκνωμένα γλεύκη, αποστάγματα, ούζο και όλα από τα σταφύλια της περιοχής Τυρνάβου. Ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001/2000 και στους αμπελώνες των μελών του εφαρμόζεται σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης κατά AGRO 2.1-2.2

 

 

 

Ολοκληρώθηκε το έργο με κωδικό 17SMEs2010 στα πλαίσια του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2007-2013 – Πράξη «Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης». Το Έργο με τίτλο «Ανάπτυξη βιομηχανικής μεθόδου για την ολοκληρωμένη αειφορική διαχείριση των οινοποιητικών αποβλήτων μέσω της ανάκτησης των πολυφαινολών υψηλής προστιθέμενης αξίας και λιπασματοποίησης» πραγματοποιήθηκε από τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, που ήταν και ο Συντονιστής του Έργου, το ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και το ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ, με Φορείς /Υπεργολάβους το Τμήμα Φαρμακευτικής, Εργ. Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικ. Προϊόντων του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με Επιστημονικό Υπεύθυνο και πρόσωπο επικοινωνίας του Έργου την Αναστασία Παναγιώτου Γεωπόνο-Οινολόγο.

 

Επιλογή γλώσσας

Ανακοινώσεις - Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2015

 

Δελτίο Τύπου, Δεκέμβριος 2015, διαθέσιμο εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30/6/2011

 

Οι διαγωνιζόμενοι που ενδιαφέρονται να λάβουν γνώση για τις τελευταίες διορθώσεις επι του διαγωνισμού της 8/6/2011 μπορούν να μπούν στη σελίδα του διαγωνισμού και να λάβουν την τελευταία διόρθωση.